speelgoed van Dinky Kinderopvang te Groningen.

WELKOM OP DE SITE VAN DINKY!

DINKY KINDEROPVANG TE GRONINGEN

Meer en uitgebreidere informatie over de kinderopvang vindt u onder de links bovenaan deze pagina.

BELEID

Dinky Kinderopvang te Groningen is een organisatie, die als doel heeft kinderopvang op een hoog niveau aan te bieden.
Ten opzichte van andere kinderdagverblijven onderscheiden onze kinderdagverblijven zich op kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid.
Ook bieden wij een unieke aanpak om een huiselijke sfeer te waarborgen.
Onze doelgroep bestaat uit ouders die de kwaliteit van de opvang van hun kind als belangrijk keuzecriterium hanteren en die het belangrijk vinden dat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Onze filosofie is dat goede kinderopvang een duidelijke meerwaarde biedt als het gaat om de opvoeding van uw kind.
De regelmatige omgang met andere kinderen is voor de ontwikkeling van uw kind onmisbaar.

ORGANISATIE

Doel van onze organisatie is het oprichten en in stand houden van meerdere kinderdagverblijven die volgens onze filosofie zijn vormgegeven.
Onze organisatie is zeer klantgericht en flexibel.
Wij zijn in staat om aan de meeste wensen van ouders tegemoet te komen. Zo hebben wij alles in huis voor de verzorging van uw kind.
Mocht u bijzondere wensen hebben, aarzel dan niet dit kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om u te helpen.
U kunt uw kind één of meer vaste dagdelen brengen, maar ook volledig flexibele opvang is mogelijk.
Daarbij kunt u natuurlijk altijd extra opvang krijgen, per dagdeel of per uur (als u bijvoorbeeld even de stad in wilt..) of u kunt dagen ruilen.
Om deze manier van werken mogelijk te maken werken wij in onze kinderdagverblijven met goede, gemotiveerde en vanzelfsprekend, gediplomeerde leidsters.
Er is bij ons sprake van zeer weinig verloop en daardoor zijn er telkens dezelfde, vertrouwde gezichten aanwezig.

INSPRAAK

Inspraak van ouders vinden wij heel belangrijk.
Het is altijd mogelijk om uw ideeën en op- of aanmerkingen aan één van de leidsters kenbaar te maken.
Ook hebben we een oudercommissie die zich met allerlei zaken bezighoudt, zowel de dagelijkse gang van zaken als het algemene beleid.

INFORMATIE VOOR OUDERS

Op onze kinderdagverblijven in Groningen ligt altijd een map ter inzage met gegevens die voor u belangrijk zijn. Deze geeft inzicht in instructies op het gebied van hygiëne, veiligheid en procedures.
In deze map staan o.a. relevante adressen en telefoonnummers, instructies bij brand en de gegevens van de leidsters, stagiairs en vervangsters voor verlof en ziekte.
Ook het jaarlijkse rapport van de GGD m.b.t. de controle op hygiëne en veiligheid zit in de informatiemap en is voor iedereen openbaar.